Általános információk

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a kerületben parkolásüzemeltetési rendszer bevezetéséről döntött, és megalkotta a közigazgatási területén a járművel várakozás rendjéről szóló önkormányzati rendeletet.

A fizető parkolási övezetek paraméterei

I.zóna – „C” várakozási övezet

Kerepesi út – Fehér út – Gyakorló utca – Hatház utca által határolt területet – beleértve a határoló utakat és tereket.

Díjköteles a várakozás munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra közötti időszakban.
A díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartama a „C” várakozási övezetekben 3 óra, a „D” várakozási övezetekben nincs időkorlátozás. Az övezetre meghatározott időtartam lejárta után a gépjárművel a várakozóhelyet el kell hagyni. A várakozási időtartam ismételt díjfizetéssel nem hosszabbítható meg.

– személygépjármű 300 Ft/óra
– tehergépkocsi, busz 900 Ft/óra
– a minimális fizetendő díj 75 Ft

II. zóna -„D” várakozási övezet

Üllői út – Ceglédi út – Bihari u. – Balkán u. – Somfa köz – Zágrábi u. – Gém u. – Fogadó u. – Száva u. által határolt területet – beleértve a határoló utakat és tereket.

Díjköteles a várakozás munkanapokon 8.00 óra és 18.00 óra közötti időszakban és nincs időkorlátozás.

– személygépjármű 200 Ft/óra
– tehergépkocsi, busz 600 Ft/óra
– a minimális fizetendő díj 50 Ft

A Kőbányán lévő közterületi fizető parkolóhelyek üzemeltetési feladatainak ellátásával, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.–t bízta meg, mint a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságot.

A parkolásüzemeltetési feladatokat a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. szervezetén belül külön egység, a Parkolásüzemeltetési Iroda látja el.

Irodavezető: Wagner Zoltán

Ügyfélszolgálat vezető: Himberger István

A várakozási díj megfizetése lehetséges – készpénzzel – mobiltelefonos fizetéssel – valamint feltölthető parkolási értékkártyával.

A gazdálkodói hozzájárulással rendelkezők a kedvezményt értékkártyával vagy mobilfizetéssel tudják érvényesíteni.

A parkolóórákkal kapcsolatos információk

A fizető parkolási övezetek területén összesen 2760 db várakozóhely (I. zóna: 1560 db, II. zóna: 1200 db), illetve 39 db jegykiadó automata (I. zóna: 24 db, II. zóna: 15 db) található.

Várakozási díj-, illetve pótdíjtartozás rendezése

A pótdíjazási esemény a várakozó gépjármű ellenőrzésével indul. A parkolási ellenőr minden egyes várakozó járművet ellenőriz, melynek során figyeli, hogy többek között van- e az adott járműnek,

– adott időpontra érvényes, a parkolási rendeletben előírtaknak megfelelően elhelyezett parkoló jegye,

– kezdeményezett-e az autó vezetője mobiltelefonos parkolást

– van–e a járműnek érvényes várakozási hozzájárulása,

– adott esetben látható-e a mozgássérült igazolvány vagy más parkolásra jogosító engedély a gépjármű első szélvédője mögött.

Az ellenőrzési folyamatot követően, ha a jármű díjfizetési kötelezettség alatt álló területen díjfizetés nélkül várakozik, vagy a kifizetett várakozási időt, egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi, várakozási esetenként egy órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

A parkoló ellenőr a nála lévő készülékkel rögzíti a parkolási eseményt. Kinyomtat egy egyedi azonosító számmal ellátott fizetési felszólítást, majd a vízálló tasakba helyezett dokumentumot elhelyezi az autó első szélvédőjén az ablaktörlő lapáttal rögzítve. Az esemény bizonyíthatósága céljából fényképfelvételt készít.

A pótdíj megfizetésére lehetőség van a fizetési felszólításhoz mellékelt postai csekken, banki átutalással (a fizetési felszólításon feltüntetett számlaszámra: 11784009-15510000-11020002), valamint készpénzzel az ügyfélszolgálati irodában. Utalás esetén a felszólító azonosító számát vagy a rendszámot feltétlenül írja a megjegyzés rovatba !

A gépjármű vezetője – észlelve a pótdíjfizetési felszólítást – akár azonnal befizetheti a pótdíjat, mely teljesítés megjelenik a parkolási társaság rendszerében, így az ügy lezárásra kerül. A felszólítottnak módjában áll később is rendezni a pótdíjtartozását, ilyenkor szintén lezárásra kerül az eset.

„A pótdíj összege a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belüli befizetés esetén az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj, 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.” (1988. évi I. törvény 15/C. § (2) bekezdés).

Mi történik, ha valaki nem rendezi pótdíjfizetési kötelezettségét?

A felszólítás kiállításának napjától számított 60 naptári napon belül, felszólítjuk az érintettet, hogy pótdíjtartozását szíveskedjen kiegyenlíteni. Eredménytelen fizetési felszólítást követően, a fizetési határidő lejártát követően intézkedünk a meg nem fizetett pótdíjak behajtására.

Parkolási kedvezmények igénybevételének menete

A rendeletek alapján lehetőség van lakossági- (bővebben), lakossági kedvezményes- (második autó) (bővebben), gazdálkodói- (bővebben) és egészségügyi-(bővebben) valamint Nevelési intézményi (bővebben) várakozási hozzájárulás igénybe vételére.

  • Ügyfélszolgálati ügyintéző kiadja a kérelem nyomtatványt (vagy az Ügyfél a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. honlapjáról (www.kvzrt.hu) kinyomtatott, kitöltött nyomtatványát behozza)
  • A kitöltött és aláírt kérelemhez csatolni szükséges a tudnivalókban leírt dokumentumokat,– nem személyes megjelenés esetén meghatalmazást ( meghatalmazott esetén a meghatalmazott személyi igazolványának, lakcímkártyájának bemutatása is szükséges);
  • Ügyintéző a megfelelő és rendben lévő iratok ellenőrzése után – amennyiben az lehetséges –kiadja a várakozási hozzájárulást.

További fontos tudnivalók

Mozgássérültek parkolása

Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI. 4.) önkormányzati rendelete, 7.§ (2) a) „A várakozási övezetek területén, közúti várakozóhelyen a mozgásában korlátozott személyek számára kiadott parkolási igazolványok külön jogszabályban meghatározott kedvezményeit alkalmazni kell, ha a mozgásában korlátozott személy eredeti és érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható.”

Mozgássérültek parkolási engedélyének ügyintézése (bővebben)

Fogalmi magyarázatok

Rakodás

A KRESZ szerint a rakodás nem minősül várakozásnak, így a parkolási díj megfizetése nem előírás. Azonban a rakodás csak addig nem minősül várakozásnak, amíg a rakodás folyamatos, a parkoló őr láthatja az áru mozgását. A lezárt várakozó helyeken hagyott rakodó gépjármű azonban már várakozó járműnek minősül, így parkolási díj megfizetésére köteles.

Ez alól kivétel az az eset, amikor a tehergépjármű, áruszállítás végzésére szolgáló, főpolgármester által kiadott rakodótárcsát alkalmaz. Ekkor 10.00 és 17.00 óra közötti időtartamon belül, legfeljebb 20 perc időtartamban nem kell várakozási díjat fizetni. A várakozás megkezdésének időpontját a gépjármű első szélvédő üvege mögött elhelyezett rakodó tárcsával kell jelezni.

Türelmi idő

A beérkező panaszok tapasztalatai alapján fontos megemlíteni, és kiemelni, hogy a türelmi idő – 1988.évi I. törvény 15/C. § (1) bekezdése alapján – kizárólag a szabályosan megváltott és kihelyezett jegyek érvényességének lejárta utáni időre vonatkozik. Ha a jegyet egy óránál rövidebb időre váltották meg, akkor a türelmi idő öt (5) perc, ha egy órára, vagy ennél hosszabb időre váltották meg akkor tizenöt (15) perc.

Tehát a türelmi idő NEM a parkolás megkezdése és a jegyvásárlás közötti időszakra vonatkozik, mivel ekkor a parkolójegyet 10 percen belül meg kell váltani, vagy elindítani a mobiltelefonos parkolást!