Ügyfélfogadás

Figyelem!

Személyes ügyintézés 2021. november 8. napjától

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. – Ügyfélfogadás

Hétfő: 14.00 – 17.30
Szerda: 08.00 – 16.00
Péntek: 08.00 – 11.30

Elérhetőségeink :

Levélcím: 1475 Bp. Pf. 56
Telefonszám: (061) 66-62-700
Cím: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

Gyors-szolgálati hibaelhárítás
– hétköznapokon munkaidőben: 061/66-62-779, 061/66-62-766, 061/66-62-732
– munkaidőn túl, hétvégén és ünnepnapokon ügyeleti telefonszám: 0630-689-3013

E-mail cím: kvzrt@kvzrt.hu

SZERVEZETI EGYSÉGEK:

Ingatlankezelési divízió

– Ingatlankezelési csoport: 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok kezelése, működtetése, energetikai feladatok ellátása.
– Tulajdonosi csoport: Társasházakban található önkormányzati tulajdonú albetétek tulajdonosi képviselete.
Földszint 05. iroda

– Helyiséggazdálkodási csoport: Nem lakó ingatlanok (helyiségek, ipar-, és mezőgazdasági területek, telkek, építési telkek, reklámtáblák.stb.) kezelése, üzemeltetése, birtokba adása, birtokbavétele, bérleti szerződések kötése.
Földszint 08. iroda

– Szerződéskötő csoport: Önkormányzati tulajdonú bérlakások kiutalás alapján történő lakásbérleti szerződések megkötése, módosítása, megszüntetése.
Földszint 12. iroda

– Bérlemény ellenőrző csoport: Önkormányzati tulajdonú bérlakások és helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése ütemezett és rendkívüli ellenőrzés formájában.
Földszint 12. iroda

– Társasházkezelő csoport:Társasházak kezelése, közös képviselet ellátása, társasházak könyvelése.
Földszint 07. iroda

Műszaki igazgatóság

-Műszaki Iroda: önkormányzati tulajdonú nem intézményi ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos műszaki, előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, életveszély elhárítás megrendelése, a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása.
II. emelet 203. iroda

-Intézményi Iroda: önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlanok fenntartásával, karbantartásával, felújításával kapcsolatos műszaki, előkészítő, lebonyolító tevékenység ellátása, hibaelhárítás, életveszély elhárítás megrendelése, a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása
II. emelet 202. iroda

Ingatlanügyi Iroda

Az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonba vételi, nyilvántartási és tulajdonból történő kiadási feladatok ellátása.
I. emelet 101-103. irodák

Díjszámlázási csoport

Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek számlázási feladatainak ellátása, egyenlegközlők kiadása.
I. emelet 107. iroda

Iratkezelés

Bejövő levelezésének iktatása, ügyfelek beadványainak átvétele.
Földszint 04. iroda