Sibrik Parkoló

Tisztelt Kőbányaiak!

Ez úton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. október 15. napon zárt parkolót nyitunk a Sibrik Miklós út 34. szám alatti területen.

A parkolóra vonatkozó szabályok, díjszabás és egyéb tudnivalók elolvashatók a bejegyzésben.

– SIBRIK PARKOLÓ –
parkolási szabályzat

A szabályzat hatálya kiterjed a „Sibrik parkoló”-t (továbbiakban: parkoló) igénybe vevő személyekre.

A parkoló használóira a KRESZ és a parkolási szabályzat előírásai a parkolók területére történő belépéstől kötelezőek. A parkoló területén a megengedett sebesség 10 km/h.

A parkoló nyitvatartási ideje: minden nap 00:00-24:00.

A parkoló zárt, nem őrzött, mindenki saját kockázatára és felelősségére, fokozott körültekintéssel használhatja. A parkoló automatikus rendszerben működik. A be- és kihajtást sorompók, jegykiadó és jegyolvasó egységek szabályozzák.

A parkoló területén álló és haladó gépjárművekben illetve annak tartalmában harmadik személy által okozott károkért, veszteségekért, a gépjárműben hagyott tárgyakért valamint a járművek és/vagy utasaik sérelmére a parkoló területén elkövetett, harmadik személyek által okozott károkért, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt, (továbbiakban: üzemeltető) felelősséget nem vállal.

A jármű tulajdonosa/vezetője/üzembentartója felelős mindazon kárért, amelyet saját maga, illetve az általa vezetett gépkocsival okozott!

A parkoló üzemeltetőjének okozott kár minden esetben rendőri intézkedést von maga után. Az üzemeltető a helyszínen – a károkozó adatainak felvételével, iratainak lemásolásával, a káresemény leírásával – jegyzőkönyvet és baleseti bejelentőlapot tölt ki.

A közlekedő utak területe parkolásra nem vehető igénybe.

Egy járművel csak egy parkolóhely foglalható el. Kérjük, egymást ne akadályozzák a parkolásban, közlekedésben! 14 év alatti gyermek nem tartózkodhat a parkoló területén felnőtt felügyelete nélkül.

Tilos a parkolóban:
–    a gyalogos forgalom a be- és kiléptető sorompókarok működési környezetében;
–    jármű szerelése, mosása;
–    szemetelés;
–    alkohol fogyasztása;
–    dohányzás, és nyílt láng használata,
–    a járműben – a tankban lévő üzemanyagon túl – tűzveszélyes anyag tárolása.
–    kerékpározni – A parkoló területén a kerékpárosoknak a kerékpárról leszállva, azt tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell a parkolóban közlekedniük.

A parkoló használata jegy vásárlásával:

Önnek a parkoló elhagyása előtt a fizető-automatánál ki kell egyenlíteni a parkolási díjat.

Kérjük, hogy parkolójegyét és fizetési bizonylatát kihajtásig őrizze meg, a kifizetett jegyével tudja elhagyni a parkolót. A fizetést követően a parkoló elhagyására biztosított türelmi idő: 15 perc.

A parkolójegy elvesztése, a mindenkori pótdíj megfizetését vonja maga után.

A parkoló használata bérlet használatával:

Önnek lehetősége van hosszabb használat esetén bérlet váltására, heti, kétheti, vagy havi időszakra, akár elővételben is.

A bérlet, a lejáratát követő 7 napon belül bármikor meghosszabbítható a fizető-automatánál is, folyamatos érvényességgel. (Kizárólag személygépkocsik esetében – motorok, robogók illetve tehergépjárművek és buszok esetében átutalással, vagy személyesen az ügyfélszolgálatunkon tudja hosszabbítani a parkolókártya érvényességét).

Bérletet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. pénztárában tud váltani (kaució díja 2 000 Ft) (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 14:00-17:30, szerda: 08:00-16:00, péntek: 08:00-11:30).

Díjszabás:

A díjak mértéke 2017. április 1-től:
– óradíj: 150 Ft (200 Ft helyett) – minden megkezdett óránként
– napi díj: 800 Ft (1500 Ft helyett) – a 6. órától automatikusan a jegyváltástól számított 24. óra végéig, utána az óradíj számítás újra indul
– heti díj: 3.000 Ft (5.000 Ft helyett)
– félhavi díj (15 nap): 5.000 Ft (8.000 Ft helyett)
– havi díj (31 nap): 8.000 Ft (12.000 Ft helyett)
– A pótdíj mértéke (megrongálódott vagy elveszett jegy esetén): 5.000 Ft (változatlan)
– A bérlet (proxi) kártya kaució díja: 2.000 Ft (változatlan)

Elveszett jegy pótdíja: 5000 Ft 

Tehergépkocsi/busz:
15000 Ft/hónap
10000 Ft/2 hét
6000 Ft/hét

Motor/robogó:
4000 Ft/hónap

ÁFÁ-s számlát a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. pénztárában kérhet (1107 Budapest, Ceglédi utca 30.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 14:00-17:30, szerda: 08:00-16:00, péntek: 08:00-11:30), a fizető-automata által kiadott bizonylat bemutatásával, a bizonylat kiadásától számított 15 napon belül.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Telefon: 06-1-666-2700
E-mail: info@kvzrt.hu