Társasházak képviselete

Társasházkezelő csoportunk 1996 óta foglalkozik ingatlanok kezelésével, üzemeltetésével. Csoportunk dinamikus fejlődésének és a tulajdonosok bizalmának köszönhetően, jelenleg kb. 2.000 lakás közös képviseletét látjuk el kisebb lakásszámú társasházakban és több száz lakásos épületekben is.

Szakképzett társasházkezelő és közös képviselő munkatársaink mellett közgazdasági, pénzügyi és műszaki szakemberek, valamint több ügyvédi iroda is segíti munkavégzésünket. Fő célunk az ingatlan értékállóságának fenntartása, lehetőségek szerint a piaci érték növelése.

A műszaki ügyintézésben, műszaki feladatok ellátására vonatkozóan a KVK Zrt. műszaki irodájának munkatársai (statikus, energetikus, mérnök, építész) segítik csoportunkat. Ez által biztosított, hogy a szakterületeken felmerülő problémákat, hibákat speciálisan képzett szakemberek véleményezik. A felmerülő műszaki problémák megoldásában 24 órás telefonos ügyelettel állunk a tulajdonosok rendelkezésére. A speciális felújítási, karbantartási feladatok ellátására pályázati úton kiválasztott szakembereket tudunk a tulajdonosok részére ajánlani.

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az aktuális önkormányzati pályázati kiírásokat. (pl. kamerarendszer kiépítése, kertépítés stb.).

Adminisztrációs és könyvelési feladataink közt szerepel vállalkozói szerződések megkötése, a társasházzal szerződéses jogviszonyban lévő személyek, cégek feladatvégzésének ellenőrzése. Adminisztratív feladatok folyamatos ellátása (levelezés, közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek, kiértesítők megküldése). A társasház bankszámlájának kezelése a számlavezető banknál. Közüzemi szolgáltatások díjának folyamatos kiegyenlítése. A tulajdonosi befizetések nyilvántartása, hátralék kimutatás és hátralékkezelés. Egyéni és társasházi éves elszámolás és költségterv elkészítése a Társasházi törvénynek megfelelően. A Társasház adatnyilvántartását, ügykezelését, ingatlankezelését speciális társasházakra vonatkozó számítógépes programunk segítségével látjuk el.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.