Változások a Társasházakkal kapcsolatban a veszélyhelyzet fennállása idejére

A Magyar Közlöny 2020/71. számában az alábbi szabályok kerültek kihirdetésre.

  • A veszélyhelyzet ideje alatt a társasház – 1 kivétellel – nem tart közgyűlést.
  • Az elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntést a veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napon belül kell a közgyűlésnek meghoznia. (mivel írásban nem elfogadható)
  • Közgyűlést kell tartani, ha azt a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak jogszabályban megfelelő módon kérik, de döntés csak írásbeli szavazással hozható meg, olyan tárgykörökben is, melyekben azt a szervezeti-működési szabályzat vagy korábban hozott közgyűlési döntés kizárja. (a szavazás szabályait a szervezeti-működési szabályzat határozza meg, illetve ennek hiányában a közgyűlési meghívó maga)
  • Írásbeli nyilatkozatnak minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) tett nyilatkozat is.
  • Intézőbizottság akkor is folytathatja munkáját, ha tagjai száma a minimum létszám alá csökken
  • A közgyűlés nem mentheti fel megbízatásából a közös képviselőt (intézőbizottságot), valamint a közös képviselői (intézőbizottsági) megbízatását a közös képviselő (intézőbizottság) nem szüntetheti meg. Lejáró megbízatás esetén a veszélyhelyzetet követő 90 napon belül kell döntést hozni. (egyéb okból való megszűnés esetén a számvizsgáló bizottság láthatja el a feladatokat)
  • A törvényességi felügyeleti eljárásában írásbeli közlésnek minősül az írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (pl. e-mail, internetes alkalmazás) történő közlés is

A részletes rendelkezéseket az alábbi linken találhatják:

https://magyarkozlony.hu