KÉRDŐÍV – A Liget téri Szolgáltatóház helyén létesítendő térről

1. Jelölje meg, mely korosztályba tartozik.
2. Hogyan közelíti meg Kőbánya Városközpontot?
3. Mely irányból közelíti meg a teret leggyakrabban?
4. Kőbánya Városközpontban él, vagy más városrészből érkezik a Városközpontba?
5. Milyen gyakran jár Kőbánya Városközpontban?
6. Milyen céllal érkezik Kőbánya városközpontjába?
7. Milyen tevékenységre használná szívesen a teret?
8. Mit szeretne legjobban a téren?
9. Mit tart problémának a tér területén vagy annak környezetében?